Obavijesti

Pulski vrtići za sretnije odrastanje


Nositelj projekta: Grad Pula – Pola,
Partneri: Dječji vrtić Mali svijet, Dječji vrtić Pula i Dječji vrtić-SC Rin-Tin-Tin.
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond,
Trajanje projekta: 01.03.2022. – 31.10.2023.

Svrha projekta " Pulski vrtići za sretnije odrastanje - pružanje usluge odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića na području Grada Pule" je osiguravanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, radi usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja, odnosno uspješnijeg balansiranja između suvremenih potreba tržišta rada i obiteljskog života. Opći cilj projekta omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću, a specifični ciljevi projekta su produljenje radnog vremena vrtića, unaprjeđenje kvalitete postojećih usluga vrtića, uvođenje novih (besplatnih) programa, usavršavanje zaposlenika odgojno-obrazovnih programa kroz nova profesionalna znanja i vještine za tri vrtića na području Grada Pule. Ciljne skupine su 80 polaznika vrtića koji će koristiti nove usluge, obitelji min 80 polaznika vrtića čija će svakodnevnica imati uravnotežene obveze i usklađen obiteljski život s radnim obvezama, 10 zaposlenika/ca vrtića koji će unaprijediti svoja znanja i vještine te pružati kvalitetne usluge djeci pri korištenju produženog radnog vremena vrtića. Krajnji korisnici projekta su: djeca vrtićke dobi i njihove obitelji koji su potencijalni korisnici usluga vrtića, poslodavci radnika čija djeca imaju potrebu za korištenjem produženog rada vrtića, stanovnici Pule i okolice čija će kvaliteta života i rada biti povećana dostupnošću usluge produženog rada vrtića.

DJEČJI VRTIĆI - PROMO VIDEO

DJEČJI VRTIĆI PULA - FILM