Trgovačka društva

Pulapromet d.o.o. Pula

Adresa:Starih Statuta 1a,52100 Pula
Tel-uprava:052/222-677
Vozni red:052/501-973
Prodaja karata:052/501-972
Fax:052/ 222-677
E-mail:info@pulapromet.hr
WEB:www.pulapromet.hr

 

Pulapromet d.o.o., društvo je u osnovano Društvenim ugovorom osnivača od 23. prosinca 1995. godine. Suvlasnička struktura Pulaprometa d.o.o. je slijedeća: većinski vlasnik je Grad Pula 86% (Općina Fažana 1%, Općina Ližnjan 5%, Općina Medulin 7% i Grad Vodnjan 1%).

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

  • Trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila
  • Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
  • Redoviti prijevoz putnika u međugradskom cestovnom prijevozu
  • Redoviti prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
  • Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika
  • Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
  • Promidžba (reklama i propaganda)
  • Mjenjački poslovi.


Temeljni kapital:5.050.500,00 kuna.
Direktor:Tomislav Josipović