Trgovačka društva

Pula usluge i upravljanje d.o.o.

Adresa:Trg kralja Tomislava 7,52100 Pula
Tel:052/385-365
Fax:052/385-370
E-mail: tajnistvo@pula-usluge.hr
Web:www.pula-usluge.hr

 

Predmet poslovanja:

 • Poslovanje nekretninama
 • Djelatnost iznajmljivanja nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Pružanje usluga ugradnje i montaže instalacija: elektro- instalacija, instalacija za vodu, navodnjavanje, odvodnju, plin, grijanje, hlađenje, zamrzavanje, ventilaciju, klimatizaciju, izolaciju, hidroizolaciju, instalacija za uzemljenje i gromobranskih instalacija te solarnih instalacija
 • Pružanja usluga u trgovini
 • Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • Održavanje javnih površina
 • Organiziranje sportskog natjecanja
 • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Tržnice na malo
 • Postava i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova
 • Održavanje i uređenje dječjih igrališta
 • Održavanje javnih sportskih igrališta i terena, te sportskih zona namijenjenih bavljenju sportom na otvorenom
 • Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • Održavanje javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja dječjih igrališta i površina namijenjenih psima s pripadajućom opremom
 • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 • Veterinarska djelatnost
 • Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 • Djelatnost privremenog smještaja kućnih ljubimaca
 • Djelatnost skloništa za životinje
 • Djelatnost prijevoza životinja
 • Sakupljanje i privremeno odlaganje životinjskog otpada
 • Održavanje javnih zelenih površina u dijelu poslova održavanja javnih sportskih i rekreacijskih prostora;
 • Održavanje i upravljanje parkiralištima;
 • Iznajmljivanje skladišta, vaga i utega, tržnih stolova, kioska i drugog što je u svezi s organizacijom prometa robe i usluga u prometu robe na tržnicama na malo.

Temeljni kapital:1.202.440,00 eura
Vlasništvo:100% Grad Pula- Pola
Predsjednik uprave:Mario Peruško
Član uprave:Goran Pereša