Trgovačka društva

Pula Herculanea d.o.o. Pula

Adresa:Trg 1. istarske brigade 14, 52100 Pula
Telefon centrala:052/638-400
Dežurni broj čistoća:099/711-7362 | Ponedjeljak - Petak od 15:00-20:00 sati | Subota, nedjelja te praznici od 8:00-20:00 sati
e-mail:info@herculanea.hr
WWW:www.herculanea.hr

 

Pula Herculanea d.o.o. je društvo osnovano društvenim ugovorom 23. prosinca 1995. Većinski vlasnik je Grad Pula (78%), zatim Grad Vodnjan (9%), Općina Medulin (8%), Općina Marčana (2%) te Općine Barban, Ližnjan i Svetvinčenat svaka s po 1%.

Poslovanje društva sastoji od sljedećih djelatnosti:

  • sakupljanje, prijevoz i deponiranje komunalnog otpada,
  • izgradnja i održavanje kanalizacijskog sustava,
  • uređenje gradskih zelenih površina i parkova

Osim toga društvo može obavljati i druge djelatnosti koje su upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.

Temeljni kapital:68.852.600,00 kuna
Direktor:Robi Fuart