Trgovačka društva

Plinara d.o.o. Pula

Adresa:Industrijska 17,52100 Pula
Telefon:052/ 534-944
Hitne intervencije:098 366 100
Fax:052/534-804
E-mail: plinara@plinara.hr
Web:www.plinara.hr

 

Društvo "Plinara" d.o.o., osnovano je Društvenim ugovorom od 16. lipnja 1998. godine. Vlasnici jesu: Grad Pula (41%) i INA - industrija nafte d.d. (49%) i Istarska županija (10%).

Djelatnosti društva jesu kako slijedi:

 • Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
 • Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Posredovanje na tržištu plina
 • Zastupanje na tržištu plina
 • Projektiranje, gradnja i stručni nadzor
 • Projektiranje, održavanje i ispitivanje plinskih instalacija
 • Montaža i servisne usluge svih vrsta kotlova za centralno i etažno grijanje
 • Distribucija plina
 • Djelatnost za servis i pripremu protočnih mjerila obujma plina (plinomjera) za ovjeravanje
 • Trgovina plinom
 • Opskrba plinom
 • Upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
 • Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
 • Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
 • Pružanje usluga punjenja rezervoara, boca i spremnika plinom
 • Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
 • Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
 • Usluga s posebnom tarifom
 • Usluge pakiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 • Proizvodnja električne energije
 • Organiziranje tržišta električne energije
 • Opskrba električnom energijom
 • Trgovina električnom energijom.

Temeljni kapital:35.835.300,00 kuna.
Direktor:Roberto Drandić