Trgovačka društva

Monte Giro d.o.o. Pula

Monte Giro d.o.o. Pula
Adresa:
Eugena Kumičića 22
Telefoni:052/ 541-111
Dežurna služba:098/ 357-861
Fax:052/ 542-768
E-mail:info@montegiro.hr
Web:.www.montegiro.hr

MONTE GIRO d.o.o., društvo je u 100% - tnom vlasništvu Grada Pule osnovano Izjavom za trgovačko društvo 23. prosinca 1995. godine.

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

96.03. Pogrebne i srodne djelatnosti

 • Pogrebne i srodne djelatnosti;
 • Upravljanje grobljima na području grada Pule;
 • Održavanje groblja i krematorija, prostora i zgrada te drugih pratećih objekata za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika;
 • Obavljanje pogrebnih poslova – preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika/umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice ili krematorija;
 • Proizvodno-prerađivačke djelatnosti;
 • Izrada grobnica, nadgrobnih spomenika i ukrasnih predmeta, njihova montaža i demontaža, oblaganje grobnica kamenom i sl.;
 • Proizvodnja cvijeća i sadnica, izrada ukrasnih aranžmana od svježeg i umjetnog cvijeća, vijenaca, buketa i sl.;
 • Izrada kovčega (drveni i metalni) za umrle osobe
 • Trgovina na malo proizvodima namijenjenim preuzimanjem, opremanju, prijevozu i ukopu umrle osobe (vijenci i drugi cvjetni aranžmani, sanduci, odjeća, obuća, svijeće, lončanice, vaze i sl.)
 • Prijevoz robe i putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu (prijevoz umrlih osoba i njihove obitelji, opreme za ukop i sl.) prijevoz za vlastite potrebe;
 • Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih;
 • Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih;
 • Djelatnost posredovanja u organiziranju otpada i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;
 • Djelatnost skupljanja oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi način zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
 • Djelatnost uvoza otpada;
 • Djelatnost izvoza otpada.

Temeljni kapital:1.181.492,00 kuna.
Direktor:Darko Bijelić