Trgovačka društva

Luka Pula d.o.o.

Adresa:Svetog Polikarpa 8, 52100 Pula
Telefon:052/ 211-117
Fax:052/ 214-263
E-mail:info@luka-pula.hr
Web: www.luka-pula.hr

 

Luka Pula d.o.o., Društvo je osnovano Društvenim ugovorom osnivača dana 23. prosinca 1999. godine. Od 1999 godine do danas Luka Pula uspješno djeluje na području našeg grada a vlasnici društva jesu: Grad Pula (22,17%), Vodovod d.o.o. (55,98%), Pula Herculanea d.o.o. (21,51%), Pulapromet d.o.o. (0,34%).

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

 • Prekrcaj tereta i skladištenje
 • Usluge u pomorskom prometu
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina,
 • Usluge pristajanja, sidrenja i zaštite morskih brodova, ukrcavanje i iskrcavanje stvari i putnika, uskladištavanje i ostala manipuliranja robom, proizvodnja, oplemenjivanje i dorada robe te ostale privredne djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnološkoj vezi
 • Iznajmljivanje lučko-transportne mehanizacije
 • Proizvodnja hrane i pića
 • Proizvodnja tekstila
 • Proizvodnja proizvoda od metala, osim str. i opr.
 • Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
 • Pomorski i obalni prijevoz
 • Javni cestovni prijevoz putnika i tereta (linijski i slobodni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu),
 • Prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta u cestovnom prometu (unutarnji i međunarodni prijevoz),
 • Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu, osim toga društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako su one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti te su u ekonomskoj, prometnoj i tehnološkoj vezi sa statusom slobodne zone i Luke za javni promet.


Temeljni kapital:53.903.600,00 kuna.
Direktor:Tatiana Zanini Gavranić