Trgovačka društva

Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom

KASTIJUN_logo.jpg

Kaštijun d.o.o.za gospodarenje otpadom
Adresa:Premanturska cesta 215 ,52100 Pula
Telefon:052/638-660
Fax:052/638-662
E-mail:info@kastijun.hr
WEB:www.kastijun.hr

 

Tvrtka KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom osnovana je 31. siječnja 2007. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnivači Društva su Grad Pulas učešćem 51% i Istarska županijas učešćem 49%.
Cilj osnivanja Društva bio je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Prostornim planom Istarske županije i planovima gospodarenja otpadom.

Proces gospodarenja otpadom započinje u svakom domaćinstvu, a završava na uređenom Županijskom centru Kaštijun. Grad Pula i Istarska županija izgradnjom Centra postavili su temelj dugoročnog rješenje gospodarenja otpadom u skladu s najvišim europskim i svjetskim ekološkim standardima.

Županijski centar za gospodarenjem otpadom Kaštijun okosnica je suvremenog integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom u županiji i pruža kontinuiranu i cjelovitu uslugu obrade zaprimljenog otpada za sve sakupljače komunalnog otpada u županiji.

Uprava Društva:Dražen Stilinović

Sve ostale informacije na www.kastijun.hr