Mjesni odbor Veli Vrh

Vijeće Mjesnog odbora Veli Vrh

Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 18. veljače 2024. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. ožujka 2024. godine.

Predsjednik:IVAN MEJAK

Zamjenica predsjednika: KATHARINA MIKULIĆ

Članovi:

  • JOSIP OROZ
  • AURELIO RUPILLO
  • MARINO BRGIĆ
  • LEANA PUJA
  • LJILJANA DRAVEC
  • DEAN VITASOVIĆ
  • IVANA-NATAŠA TURKOVIĆ

Dokumenti: