Mjesni odbor Veli Vrh

MO Veli Vrh - Kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu:Milen Narić
Adresa:Brunjakova ulica br. 5
Uredovno vrijeme:četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon:052/534-826
Kontakt mobitel:099/ 493 5976
E-mail: velivrh.mjesniodbor@pula.hr