Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 9. prosinca 2015.