Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 7. ožujka 2016.