Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 30. listopada 2014.