Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 25. veljače 2014.