Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 24. listopada 2013.