Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 18. studenog 2015.