Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 16. travnja 2014.