Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 01. kolovoza 2014.