Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeća Grada Pule 26. listopada 2016.