Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 15. prosinca 2014.