Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeća Grada Pule 14. prosinca 2016.