Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeće Grada Pule 09. veljače 2015.