Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeća Grada Pule 08. kolovoza 2016.