Video materijali sjednica Gradskog vijeća

Snimka sjednice Gradskog vijeća Grada Pule 06. srpnja 2016.