Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 24.10.2013.

U četvrtak, 24. listopada 2013. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2013. godine
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014
 4. Donošenje.
  a) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta "Dječji vrtić" Pula
  b) Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića - Scoula dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 5. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015. - 2018. godina
 7. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 8. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
 9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
 10. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
 11. Donošenje:
  a) Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje
  b) Odluke o priključenju na sustav javne vodoopskrbe
 12. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje trgovačkog društva koje će obavljati djelatnosti javne odvodnje
 13. Donošenje Kulturne strategije Grada Pule 2014.-2020.
 14. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2013. godinu

Zapisnik