Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

22. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 04.03.2016.

U petak, 04. ožujka 2016. godine, s početkom u 12,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 22. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad tematske sjednice predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Javni gradski bazen za sve građane Pule

Poziv

Zapisnik