2008. godina

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 01. listopada 2008. godine, s početkom u 17,00 sati,u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Izvješće Mandatne komisije:
  a) o prestanku vijećničkog mandata Latinke Janjanin i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Dušanka Šijan-Pavletić)
  b) o prestanku vijećničkog mandata Dušanke Šijan Pavletić i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Serđo Žiković)
  c) o prestanku vijećničkog mandata Svetislava Dovijanića pok. i verifikaciji mandata zamjenika člana u Vijeću (Svetlana Lukež)
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća od 11.07.2008. godine
 4. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća od 15.07.2008. godine
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
 7. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2008. godinu
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
 10. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2008. godinu
 11. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2008. godinu
 12. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za kulturu Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu