2008. godina

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 15. srpnja 2008. godine, s početkom u 17,00 sati,u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2008. godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 29. svibnja 2008. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. svibnja 2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog ruštva Pula Parking d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. svibnja 2008. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. travnja 2008. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 26. svibnja 2008. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. lipnja 2008. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 03. lipnja 2008. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. svibnja 2008. godine
 12. Donošenje Odluke o neodabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u cijelu komunalnih poslova održavanje svjetleće prometne signalizacije