2008. godina

38. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 27. lipnja 2008. godine s početkom u 17,00 sati,u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je38. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Konačni prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada Pule