2008. godina

37. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 10. lipnja 2008. godine s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 37. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Projekta prometne strategije Grada Pule