2007. godina

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U subotu, 29. rujna 2007. godine, s početkom u 10,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule, na kojoj je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju PUP-a "Stari Grad Pula"