Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U petak, 26. veljače 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 14.12.2009.godine
 3. Donošenje Odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja uplate naknade Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada
 4. Donošenje Odluke o prijenosu vlasništva k.č. 1843/8 k.o. Pula u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
 5. Donošenje Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pule
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 9. Donošenje Rješenja o razrješenjui imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Monte Zaro"
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 11. Donošenje Odluke o zamjeni mjesta u Odboru za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule
 12. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća Grada Pule za 2010. godinu
 13. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Puli-Pola