Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 23.02.2012. godine

U četvrtak, 23. veljače 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 30.01.2012. godine
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule
 4. Donošenje Odluke o korištenju zgrade u Radićevoj 22
 5. Donošenje:
  a) Odluke o prijenosu imovine OŠ Šijana Pula
  b) Odluke o prijenosu imovine OŠ Veruda Pula
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog:
  a) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
  b) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
  c) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
  d) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
  e) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
  f) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
  g) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
  h) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
  i) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
  j) Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje
  k) Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole-Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi"
 7. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Šijana
 8. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke "Tehnomont - Pula"
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 11. Donošenje Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe