Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

29. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U ponedjeljak, 23. siječnja 2012. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 29. /tematska/ sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad tematske sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. "PULSKA RIVA - PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA"