Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.07.2011.

U srijedu, 27. srpnja 2011. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. (tematske) sjednice Gradskog vijeća od 28.06.2011. godine
  3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 1. srpnja 2011. godine
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o provedbi razvojnog programa "Brijuni Rivijera" na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina - Monumenti