Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 28. listopada 2010. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 24.09.2010. godine
 3. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pulu
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli
 5. Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana izvršenja Programa rada Savjeta mladih za 2011. godinu
 6. Donošenje Zaključka o prijedlogu imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli - Pola
 7. Donošenje
  a) Odluke o prigovoru Branka Žgombe i Igora Žgombe (Klasa: 945-05/10- 01/4)
  b) Odluke o prigovoru Marije Vitasović (Klasa: 945-05/10-01/5)
  c) Odluke o prigovoru Lasla Juhas (Klasa: 945-05/10-01/6)
  d) Odluke o prigovoru Lasla Juhas (Klasa: 945-05/10-01/7)
  e) Odluke o prigovoru Elene Roce (Klasa: 945-05/10-01/8)
  f) Odluke o prigovoru Karla Peršić i Alena Peršić (Klasa: 945-05/10-01/9)
  g) Odluke o prigovoru Josipa Klašterke (Klasa: 945-05/10-01/10)
  h) Odluke o prigovoru Franka Hrelje (Klasa: 945-05/10-01/11)
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada za PU Dječji vrtići Pula
 10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu za PU IP Rin Tin Tin Pula
 11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 462/10 od 15.09.2010, Ur.broj: 507/10 od 06.10.2010. i Ur.broj: 508/10 od 06.10.2010. Javne ustanove Pula Sport
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala i Odluke o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula
 14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 15. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule