Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

130. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

130. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 16. travnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 129. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2009. godine
 3. Donošenje Zaključka o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2009
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 5. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih voda u Radničkoj ulici u korist Herculanea d.o.o.
 6. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih voda, dijela naselja Šijana - Iliria u korist Herculanea d.o.o.
 7. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Šajina Patricija
 8. Donošenje Zaključka o davanju zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) za izradu Urbanističkog plana uređenja "VALBANDON - JUG I" Općine Fažana
 9. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Bard d.o.o. Pula
 10. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Elda Ivančić
 11. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Marija Ivančić
 12. Donošenje Plana javnih površina namjenjenih izvođenju i kretanju pasa te prirodnih plaža na kojima je dozvoljen boravak i kupnje pasa
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Gundulićeva 1 i 3 u Puli