Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

127. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

127. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 26. ožujka 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 125. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 126. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 19. ožujka 2009. godine (Zaključak o preuzimanju generalnog pokroviteljstva nad Prvenstvom Hrvatske za boćanje osoba s invaliditetom - 2. kolo)
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
 7. Donošenje Pravilnika o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
 8. Donošenje Zaključka o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu kredita prema Ugovorima o poslovnoj suradnji na području poticanja razvoja poduzetništva grada Pule - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o poslovnoj suradnji sa Pulskim centrom za poduzetništvo - Program kreditiranja "Poduzetnik Pula 2009"
 10. Donošenje Odluke o davanju zemljišta na korištenje Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula
 11. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2009. godinu
 13. Donošenje Odluke o prihvatu prijedloga Sporazuma između Općine Ližnjan i Grada Pule o reguliranju autotaksi djelatnosti na području Općine Ližnjan
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata OŠ Veli Vrh
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Krležina 37 u Puli
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine za građevinu izgrađenu na lokaciji Koparska 33 i 35 u Puli
 17. Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule - Galija d.o.o.