Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

126. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

126. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 19. ožujka 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. ožujka 2009. godine (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra)
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. ožujka 2009. godine (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju investicije - izgradnje Osnovne škole Veli Vrh)
 3. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 4. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave izrade Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 7. Donošenje Odluke o davanju u najam stan (Tihorad Bonjaj)
 8. Donošenje Odluke o davanju u najam stan (čurašević Stoja)
 9. Donošenje Odluke o davanju u najam stan (Rovis Vesna)
 10. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Vrdoljak d.o.o. Zagreb
 11. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja površine kod marketa na Vidikovcu
 12. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta Parku Franje Josipa I
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova uređenja dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici
 14. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na uređenju dječjeg igrališta u naselju Štinjan u Puli
 15. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - HZMO
 16. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 16. ožujka 2009. godine (Amandman na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule)
 17. Donošenje Zaključka o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana za 2009. godinu
 18. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta dogradnje OŠ Šijana