Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

125. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

125. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 12. ožujka 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 124. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2009. godine
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 4. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Castrum Pula 97 d.o.o., a vezano uz uređenje Dječjeg centra Pula
 5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za obavljanje usluge nadzora radova na građenju drugog kolnika sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dionice Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 6. Donošenje Odluke o izuzimanju stana iz evidencije stanova za službene potrebe i o davanju u najam stan (Aras Bisera)
 7. Donošenje Odluke o izuzimanju stana iz evidencije stanova za službene potrebe i o davanju u najam stan (Butković Dario)
 8. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja za održavanje akcije eko - čišćenja obalnog dijela Uvale Madrač na području grada Pule
 9. Donošenje Pravilnika o izvođenju prekopa i saniranju prekopanih javnih površina na području grada Pule
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veruda
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tone Peruška
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stoja
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veli Vrh
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Centar
 17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šijana
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pula Film Festivala
 22. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008. godinu
 23. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Riva br. 2 (Lučka uprava Pula)
 24. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ćirilometodske družbe br. 4 (Sindikat umirovljenika Hrvatske - Pula)
 25. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Tršćanska br. 7 (Bosansko - hercegovački kulturni centar Istre)
 26. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnom plaćanju duga zaključen sa trgovačkim društvom Uljanik Strojogradnja Alatnica d.o.o.
 27. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja za građevinu izgrađenu na lokaciji Nazorova 1 - 17 u Puli
 28. Donošenje Zaključka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 29. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
 30. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Ratko Burul
 31. Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanistički plan uređenja "Max Stoja"
 32. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 33. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Prostorno programske osnove kao polazišta za izradu Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 34. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o zaduživanju Grada Pule