Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

123. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

123. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 26. veljače 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 122. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.01. do 31.01.2009. godine
 3. Donošenje Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - "Poduzetnik Pula 2009"
 4. Donošenje Odluke o potpunom oslobađanju plaćanja naknade za priključenje građevina na sustav opskrbe pitkom vodom, te na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske mreže - 20 kV kabel i NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV "Bože Gumbaca", Klasa: 944-17/08-01/11, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0330-08-4 od 04. prosinca 2008. godine
 6. Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Ciscuttijeva br. 18 (C.L. STUDIO d.o.o.)
 7. Donošenje Odluke o davanju u najam stana (Brekalo Ana)
 8. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Obrta "SIB"
 9. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 20. veljače 2009. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izgradnje objekata Osnovne škole "Veli Vrh")
 10. Donošenje Zaključka o odobrenju rada u produženom radnom vremenu ugostiteljskom objektu - Caffe baru Red Carpet
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Valovine 22 u Puli
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Stankovićeva 8 u Puli
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Orban 10 u Puli