Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

122. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

122. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 19. veljače 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 121. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Dolinšek Dušana iz Pule, Nezakcijska br. 13
 3. Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za uslugu izrade projektne dokumentacije - izvedbenih projekata i projekata prelaganja NN i DTK mreže, za izgradnju zapadne tribine Gradskog stadiona "Aldo Drosina" te pomoćnog igrališta i parkirališta
 4. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 16. veljače 2009. godine (Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport" - javna nabava zamjena atletske staze i dugoročni novčani kredit)
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Pula Film Festivala- pročišćeni tekst
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračusnke zalihe Proračuna Grada Pule za 2009. godinu (Istarski domovi zdravlja)
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Mate Balote 12 u Puli
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Bartolomeo dei Vitrei 3 u Puli
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Vidikovac 7 u Puli
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Tomasinijeva 12 u Puli
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Gundulićeva 11 u Puli
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Lussijeva 4 u Puli
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Lussijeva 9 u Puli