Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

120. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

120. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 05. veljače 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 119. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "MARINA VERUDA"
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Lučica Delfin"
 7. Donošenje Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora
 8. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Grada Pule koji će sudjelovati u postupku nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju budućeg doma za starije i nemoćne osobe u Puli
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Veruda"
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Centar"
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za četvrto tromjesečje 2008. godine
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 14. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2009. godini
 15. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2009. godini
 16. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2009. godini
 17. Donošenje Zaključka o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2009", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"