Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

119. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

119. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 29. siječnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 118. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u studenom i prosincu 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni i prosinac 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec studeni i prosinac 2008. godine
 5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javna nabave u predmetu nabave loživog ulja
 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Pule
 7. Donošenje Odluke o donošenju izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2008. godinu
 8. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2009. godinu
 9. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 7. - Giurina Pauletić Ornella
 10. Donošenje Odluke o stupanju pravnog slijednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora - INOVINE d.d.
 11. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja digitalno telekomunikacijskog priključka (povezivanje Srednje medicinske škole i Talijanske osnovne škole)
 12. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Exportdrvo d.d.
 13. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Montoprema d.o.o.
 14. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Igor Deml
 15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2009. godini
 16. Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
 17. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje OŠ Veruda
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Monte Zaro"
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Kaštanjer"
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Stoja"
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Veli Vrh"
 22. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Šijana"
 23. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Vidikovac"
 24. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Tone Peruška"
 25. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi"
 26. Donošenje Odluke o usklađenju PU Dječji vrtići Pula s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe
 27. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2009. godinu
 28. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 27. siječnja 2009. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave kreditnih sredstava za financiranje izgradnje Osnovne škole Veli Vrh)
 29. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Monte Giro d.o.o. Pula, a vezano uz izradu projektne dokumentacije za izgradnju proširenja groblja Monte Giro u Puli
 30. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula, a vezano uz izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 31. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula, a vezano uz izgradnju sustava opskrbe pitkom vodom
 32. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu korištenja Amfiteatra i Malog rimskog kazališta za održavanje ljetnih kulturnih manifestacija
 33. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izradu Prijedloga plana obuhvata učenika s teškoćama u osnovnim školama Grada Pule
 34. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izradu i implementaciju informacijskog sustava za predškolske ustanove, Evidencijski broj nabave 01/09