Arhiva akata Gradskog poglavarstva za 2009. godinu

118. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

118. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 22. siječnja 2009. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 117. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za razdoblje od 01.12. do 31.12.2008. godine
  3. Donošenje Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2009. godinu
  4. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama Evidencijski broj nabave 1/09
  5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Evidencijski broj nabave 2/09 E-VV
  6. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge zdravstvenih i veterinarskih mjera Evidencijski broj nabave 3/09 E-VV
  7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora, Klasa: 372-03/08-01/29, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0387-08-2 od dana 02. listopada 2008. godine
  8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2009. godinu
  9. Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita
  10. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (Natječaj za prodaju nekretnina održan 20. siječnja 2009. godine)