Što su eUsluge?

Dragi posjetitelji,

Elektronička uprava predstavlja pretvorbu i prilagodbu djelovanja javne uprave u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga.

Osnovu elektroničke uprave čine elektroničke usluge, koje su Vam dostupne u ovoj rubrici. Imate li bilo kakvih pitanja ili prijedloga postavite ih u rubrici Vaša pitanja.

Korištenjem servisa eUsluge građani mogu brzo i jednostavno uspostaviti komunikaciju sa gradskom upravom, slati zahtjeve, pratiti njihovo rješavanje i preuzimati elektroničke isprave direktno putem Interneta.

Temeljem navedenog, gradonačelnik Grada Pule je dao izjavu o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava.

Za detaljno objašnjenje o ePoslovanju Grada Pule pogledajte brošuru elektronički potpis u poslovanju Grada Pule.