Završene eKonzultacije

Nacrt Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Pulu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/2008), Grad Pula-Pola daje informaciju, otvara i objavljuje, dana 26. svibnja 2022. godine,

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU I ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU AKCIJSKOG PLANA ZA SMANJENJE ONEČIŠĆENJA PRIZEMNIM OZONOM ZA GRAD PULU

1. Otvara se postupak savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu Akcijskog plana za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za grad Pulu (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

2. Poziva se sva javnost i zainteresirana javnost da u postupku savjetovanja na Nacrt Akcijskog plana dostavi svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe.

3. Savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću trajat će od 26. svibnja do 26. lipnja 2022. godine, u kojem roku sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni na Obrascu za sudjelovanje u savjetovanju, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove objave.

4. U sklopu savjetovanja planirano je i javno izlaganje koje će se održati 09. (četvrtak) lipnja 2022. godine u Gradskoj vijećnici u Puli, Forum 1, 52100 Pula, s početkom u 17:00 sati.

5. Javnom izlaganju će biti nazočni predstavnici Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao naručitelji izrade Akcijskog plana, te predstavnici tvrtke OIKON d.o.o. iz Zagreba kao izrađivači Akcijskog plana, a koji će široj i zainteresiranoj javnosti prezentirati Nacrt Akcijskog plan.

6. Na javnom izlaganju moguće je postavljati pitanja, na koja usmeno ili u pismenom obliku odgovaraju ovlaštene osobe naručitelja ili izrađivača.

7. Moguće je prilikom sudjelovanja u savjetovanju ispuniti jedan ili više Obrazaca za savjetovanje, a isti moraju biti popunjeni sa svim traženim podacima te u roku dostavljeni na e-mail: prizemni.ozon@pula.hr.

8. Po završetku savjetovanja sva će pristigla mišljenja, prijedlozi i primjedbe, dostavljeni u roku i čitko napisani, biti razmotreni, te će se sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama, koje će biti objavljeno na web stranici Grada Pule www.pula.hr, najkasnije 30. lipnja 2022.

9. Ova objava nalazi se na web stranici grada Pule pod:

https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/ i

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-prostorno-planiranje-i-zastitu-okolisa/obavijesti/.

10. Tekst Nacrta Akcijskog plana nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove objave.

Prilozi: