Završene eKonzultacije

Nacrt Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule za razdoblje od 2022. do 2024. godine

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula 11.05.2022. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 11. svibnja 2022.godine zaključno s 11. lipnja 2022. godine.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je: plan.ee@pula.hr

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) svaka županija u Republici Hrvatskoj, kao i veliki gradovi u obvezi su izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti.

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Pule za razdoblje od 2022. do 2024. godine sadrži opće podatke o obvezniku planiranja, analizu potrošnje energije u javnih javnim zgradama pod upravljanjem obveznika planiranja, analizu potrošnje energije u sustavu javne rasvjete, analizu potrošnje energije voznog parka obveznika planiranja i plan mjera energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine.

Nacrt plana dostupan je u prilogu.

Prilozi: