eKonzultacije

Završene eKonzultacije

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule-Pola

U skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 09. prosinca 2021. godine započeo s provedbom savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pule-Pola. 

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 09. prosinca 2021. godine do 09. siječnja 2022. godine.

Adresa elektoničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti: javno.komunalniotpad@pula.hr 

Prilozi: