Završene eKonzultacije

Građani kreiraju proračun za 2022.

Nova gradska uprava Pule želi uključiti što veći broj građana s prijedlozima za Proračun u 2022. godini koji se odnose na potrebe njihovog mjesnog odbora, budući da problematiku dijela grada u kojem žive najbolje poznaju.

S tim ciljem do 13. rujna Grad Pula, putem Vijeća mjesnih odbora, uključuje građane i poziva ih u osmišljavanje Proračuna za 2022. godinu u sklopu akcije „Građani kreiraju proračun“.

Podsjećamo, u tom razdoblju građani svoje prijedloge mogu iznijeti u mjesnom odboru kojem pripadaju. Do ponedjeljka, 13. rujna u vremenu od 17.00 do 19.00 sati i subotom od 10,00 do 12,00 sati Vijeće svakog mjesnog odbora organizira dežurstvo, na način da jedan od članova Vijeća u sjedištu mjesnog odbora u naznačeno vrijeme zaprima prijedloge i primjedbe građana, odnosno sastavlja bilješku o usmeno iznijetim prijedlozima.

Nakon 13. rujna, odnosno protekom razdoblja za zaprimanje prijedloga, objedinit će se svi pristigli prijedlozi te će se u utorak, 21. rujna 2021. godine održati tribina, uz prisustvo gradonačelnika i pročelnika nadležnih upravnih odjela te predsjednika svih Vijeća mjesnih odbora na kojoj će se razmatrati prijedlozi i utvrđivati mogućnosti njihovog uvrštenja u Proračun.

Za građane kojima je adekvatnije predati online prijedloge za uvrštavanje u proračun Grad Pula kreirao je obrazac na web stranici Grada Pule: www.pula.hr pod izbornikom „Rad gradske uprave -> Proračun -> Vaši prijedlozi za Proračun 2022. godine, "a može se pronaći i na poveznici: https://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/proracun/vasi-prijedlozi/

Isto tako, kao grad orijentiran željama i potrebama mladih, poseban obrazac otvoren je i za njihove prijedloge koje mogu uputiti na stranici: www.mladipula.eu pod izbornikom Vaši prijedlozi.

Grad Pula poziva građane da se u svom mjesnom odboru ili putem online obrasca aktivno uključe sa svojim prijedlozima u što većem broju i doprinesu izradi što kvalitetnijeg Proračuna za 2022. godinu.

„Želja nam je da proračun za 2022. godinu kreiramo upravo prema potrebama građana, a to ćemo postići samo ukoliko nam i građani sami iznesu svoje prijedloge, želje, potrebe i problematiku. Stoga, još jednom pozivam naše Puležane da se narednih dana odazovu u mjesni odbor kojem pripadaju  i iznesu svoje prijedloge ili ih podnesu putem obrasca na web stranici Grada, a mi ćemo svaki prijedlog pažljivo razmotriti u nastojanju da što više potreba građana ugradimo u najvažniji financijski dokument Grada u narednoj godini“, poručio je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.